Merak edilen 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları 9 üniteden oluşmaktadır. 10.Sınıf Edebiyat konuları 1. dönem konuları ve 10. Sınıf 2. Dönem edebiyat konuları başlıklar halinde verilmiştir.

10.Sınıf Edebiyat Konuları 1. DÖNEM KONULARI

ÜNİTE-1: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

 • Edebiyatın Tarih ve Din İle İlişkisi
 • Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
 • Türkçenin Tarihî Gelişimi

ÜNİTE-2: HİKÂYE

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Halk Hikâyesi
 • Mesnevi
 • Tanzimat Dönemi’nde Hikâye
 • Serveti-fünun Dönemi’nde Hikâye
 • Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
 • Fiilimsiler
10.sınıf edebiyat konuları

ÜNİTE-3: ŞİİR

 • İslamiyet’in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi)
 • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 • Halk Şiiri
 • Divan Şiiri
 • İsim Tamlamaları

ÜNİTE-4: DESTAN/EFSANE

 • Destan
 • Efsane
 • Sıfat Tamlamaları

10.Sınıf Edebiyat Konuları 2. DÖNEM KONULARI

ÜNİTE-5: ROMAN

 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Tanzimat Dönemi’nde Roman
 • Servetifünun Dönemi’nde Roman
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman
 • Anlamına Göre Cümle Türleri

ÜNİTE-6: TİYATRO

 • Tiyatro
 • Batı Etkisindeki Türk Tiyatrosu
 • Yüklemlerine Göre Cümle Türleri

ÜNİTE-7: ANI (HATIRA)

 • Anı (Hatıra)
 • Yapısına Göre Cümle Türleri

ÜNİTE-8: HABER METNİ

 • Haber Nedir?
 • Haber Yazma Teknikleri
 • Cümle Türleri

ÜNİTE-9: GEZİ YAZISI

 • Gezi Yazısı
 • Cümle Türleri

Öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden başarıyı yakalayabilmeleri için onların eserlere ilgisinin olması gerekmektedir. Türkçe’ye ve Edebiyat’a olan ilgi, şairleri ve yazarları bilmekten geçer. Tarihi dönemlere göre romanları, şiirleri, hikayeleri okumak bu ilgiyi artıracaktır. Ayrıca dil bilgisi konularına hakim olmak da bu başarıyı artıracak bir diğer unsurdur.

Sınavlardan başarılı olmak için ise; özellikle dönemlerine göre eserleri ve eser sahiplerinin bilinmesi gerekmektedir. Dönem ve eser özelliklerinin yanında Türkçe’nin kurallarına uyulması şarttır. İyi bir konu çalışmasının ardından soru çözümleri eksikleri görmek için iyi bir yöntemdir. Bilgilerin daha kalıcı olması için ise belirli aralıklarla yapılan konu tekrarları zaman kaybını önleyecektir.

Sınavlarda başarıyı arttırmanın başka bir yolu ise ders çalışma programı oluşturmaktır. Detaylı bir program oluşturarak haftalık, aylık gibi ilerlemelerinizi göreceksiniz. Oluşturacağınız program içinde bitirdiğiniz kitapları yazabilirsiniz veya aylık olarak hangi konudan kaçar adet soru çözeceğinizi hedefleyebilirsiniz. Hedeflemeler sonucu üniversite sınavına da hazırlamış olur ve konu bakımından ileri de olacaksınız.