11.Sınıf Edebiyat Konuları yeni müfredat edebiyat konuları öğrencilerin merak ettiği konulardan biridir. 9. Sınıf ve 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle bağlantısı olan 11. Sınıf Edebiyat konuları 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerlidir. 9 üniteden oluşan 11. Sınıf Edebiyat dersinin konuları (1. Dönem ve 2. Dönem) aşağıda yer almaktadır:

9.sınıf edebiyat konuları

11.Sınıf Edebiyat Konuları 1. DÖNEM

11.sınıf öğrencilerinin Edebiyat dersinin ilk döneminde sorumlu oldukları konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Bu dönemde edebiyata giriş, hikaye, şiir, makale olmak üzere 4 ünite bulunmaktadır:

ÜNİTE-1: GİRİŞ

 • Edebiyat-Toplum İlişkisi
 • Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

ÜNİTE-2: HİKAYE

 • Hikaye
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikaye
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) Hikaye
 • Cümlenin Ögeleri

ÜNİTE-3: ŞİİR

 • Şiir
 • Tanzimat Dönemi Şiiri
 • Servetifünun Şiiri
 • Saf Şiir Anlayışına Bağlı Şiir
 • Milli Edebiyat Döneminde Şiir
 • Türk Dünyası Edebiyatında Şiir

ÜNİTE-4: MAKALE

 • Makale
 • Bilimsel Makale
 • Edebi Makale

11.Sınıf Edebiyat Konuları 2. DÖNEM

Lise 2 öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. döneminde yer alan konu başlıkları aşağıda yer almaktadır. Sohbet ve fıkra, roman, tiyatro, eleştiri, mülakat ve röportaj olmak üzere 6 ünite bulunmaktadır:

Edebiyat Konuları

ÜNİTE-5: SOHBET VE FIKRA

 • Sohbet
 • Fıkra
 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Sohbet
 • Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Fıkra

ÜNİTE-6: ROMAN

 • Roman
 • Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi (1950-1980) Romanı
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Anlatım Bozukluğu

ÜNİTE-7: TİYATRO

 • Tiyatro
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1950) Tiyatro
 • Dünya Edebiyatı’nda (1950-1980) Tiyatro

ÜNİTE-8: ELEŞTİRİ

 • Eleştiri
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri
 • Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri

ÜNİTE-9: MÜLAKAT/RÖPORTAJ

 • Mülakat
 • Röportaj
 • Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Mülakat
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj

Yukarıda 11. sınıfa ait Türk Dili ve Edebiyatı konuları sıralanmıştır. Konulara gereken önemi gösterin. Çalışma planına bu konuları eklerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Konuları çalışma planına aktarırken konu sıralamasını yapmalısınız. Konuları çalışmayı hedeflediğiniz tarihlerle eşleştiriniz. Konuların belirlediğiniz tarihlerde çalışmasını yaptığınızdan emin olunuz. 11.Sınıf Edebiyat Konuları detaylı bir çalışma ile yapamayacağınız konu kalmayacaktır. Çalışma programı oluşturarak planlı bir çalışma yapabilirsiniz. Başarılar dileriz.