11. sınıf Tarih konuları yeni müfredat Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bildirilmiştir. 11. Sınıf Tarih üniteleri belirtilerek konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. 6 üniteden oluşan 11. Sınıf tarih konuları dönemlerine göre listelenmiştir.

atatürk

11. SINIF 1. DÖNEM TARİH KONULARI

1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

 • 1595-1700 Arasındaki Siyasi Gelişmeler
 • Uzun Savaşlardan Diplomasiye
 • Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete
 • XVII ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri
 • Fetihlerden Savunmaya
tarih çalışma

2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

 • Avrupa’da Değişim Çağı
 • Osmanlı Devleti’nde Değişim
 • Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

 • XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler
 • Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
 • Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması
 • Osmanlı Rusya Rekabeti

11. SINIF TARİH 2. DÖNEM KONULARI

3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

 • XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler
 • Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
 • Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması
 • Osmanlı Rusya Rekabeti
11. sınıf Tarih konuları

4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

 • İhtilaller Çağı
 • Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş
 • XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
 • Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
 • Osmanlı Devleti’nde Darbeler

5. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK

 • El Emeğinden Makinalaşmaya
 • Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları
 • Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

6. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

 • Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus
 • Modern Hayattaki Sosyal Değişim

Yukarıda yer verilen 11. Sınıf Tarih konuları incelendiğinde 11. Sınıf 2. Dönem tarih konuları içerisinde yer alan “Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisiünitesinin 1. Dönemde de yer aldığı görülmektedir.  Bu ünite konuları her iki dönemde de işlenmektedir.

anıtkabir

Öğrenciler için oldukça bilgilendirici olan Tarih dersine çalışmak öğrenciye biraz zor gelebilir. 11. Sınıf Tarih ders kitabı konuları, Tarih dersi için çalışma planı oluşturma aşamasında sizlere yol gösterici olacaktır. Çeşitli 11. Sınıf Tarih kitabı ve Tarih soru bankalarıyla yapacağınız düzenli çalışmalar sizleri başarıya götürecektir. Not alarak Tarih dersine çalışmak oldukça etkili bir yöntemdir. Tarih dersine çalışırken konu sıralamasını dikkate almanız, bu dersi rahatlıkla anlamanızı sağlayacaktır.