12. sınıf Edebiyat konuları 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerli bilgiler siz öğrencilere yardımcı olması açısından paylaşılmıştır. Lise son sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu 12. Sınıf Edebiyat dersi konuları dönemlerine göre konu başlıkları halinde sizlere sunulmuştur.

12. sınıf Edebiyat konuları

12. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM KONULARI

1. ÜNİTE: GİRİŞ

 • Edebiyat İle Felsefe İlişkisi
  • Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri İlişkisi
  • Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
  • İlk Örneklerden Günümüze Türkçe’nin Önemli Sözlükleri
  • İmla ve Noktalama Çalışması
  • Kelimede Anlam Çalışması
Edebiyat

2. ÜNİTE: HİKAYE

 • 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikaye
  • Küçürek (Minimal) Hikaye
  • İmla ve Noktalama Çalışması
  • Kelimede Anlam Çalışması

3. ÜNİTE: ŞİİR

 • Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
  • Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
  • Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
  • Garip Akımı’nından Şiir
  • İkinci Yeni’den Şiiri
  • Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
  • 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir
  • 1980 Sonrası Türk Şiir
  • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
  • İmla ve Noktalama Çalışması
  • Kelimede Anlam Çalışması
Edebiyat Konuları

12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM KONULARI

4. ÜNİTE: ROMAN

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980) Türk Romanı
  • 1980 sonrası Türk Edebiyatında Roman
  • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
  • Dünya Edebiyatında Roman
  • Paragrafta Anlam
  • İmla ve Notalama Çalışması
  • Paragrafta Anlam Çalışması

5. ÜNİTE: TİYATRO

 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
  • İmla ve Noktalama Çalışması
  • Paragrafta Anlam Çalışması
Tiyatro

6. ÜNİTE: DENEME

 • Dünya Edebiyatında Deneme
  • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960) Deneme
  • Cumhuriyet Dönemi’nde 1960 Sonrası Deneme
  • İmla ve Noktalama Çalışması
  • Paragrafta Anlam Çalışması

7. ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK)

 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
  • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
  • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev
  • İmla ve Noktalama Çalışması
  • Paragrafta Anlam Çalışması

Yukarıda 12. Sınıf 1. Dönem konuları ve 12. Sınıf 2. Dönem konuları başlıklarının altında konulara yer verilmiştir. Bu konuların incelenmesi, 12. Sınıf Edebiyat sınav konuları hakkında da çıkarım yapmanızı sağlamaktadır.

9., 10., 11., 12. Sınıf Edebiyat konuları irdelendiğinde bu sınıf müfredatının aslında benzer başlıklar olduğunu farkedeceksiniz. Konu benzerliklerinin yanı sıra bu konuların içerik bilgilerinin sınıf seviyesi arttıkça yükseldiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca her ünitede yer alan 12. sınıf Edebiyat konuları, üzerinde durulması gereken bir konu olduğunun işareti sayılabilir. Dolayısıyla, kelimede anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, imla ve noktalama işaretleri konularının bilinmesi sizlerin yararına olacaktır. 12. Sınıf Edebiyat kitabı ve soru bankalarıyla yürüteceğiniz çalışma, Edebiyat dersinde rahatlıkla başarıya ulaşmanıza olanak tanıyacaktır.