6.Sınıf 6.Sınıf Fen Bilimleri Konuları Nelerdir?

6.sınıf fen bilimleri konuları öğrenciler tarafından merak edilen bir konudur. Öğrencilerin 6. sınıfta sorumlu oldukları konulara bu bölümde yer verilmiştir. 1. dönem ve 2. döneme ait konular aşağıda ayrı şekilde belirtilmiştir. Öğrenciler hangi dönemde hangi konuları işleyeceklerini buradan öğrenebilirler. 6. sınıf fen bilimleri konuları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından belirlenmiştir. Güncel 6. sınıf fen konuları öğrencilerin bilmesi gereken bir konudur. 6. sınıf fen bilimleri konuları toplam 8 üniteden oluşmaktadır. Bu başlıkları inceleyerek hangi dönemde hangi ünitelerin işleneceği bilgisine ulaşmış olacaksınız. Ünitelerine göre yer verdiğimiz konular aşağıda listelenmiştir.

7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

6.sınıf Fen Bilimleri Konuları 1. Dönem

6.sınıf fen bilimleri konuları öğrencilerinin ilk dönemde sorumlu olacağı fen konuları belirtilmiştir. Bu dönemde 4 ünite bulunmaktadır. Konu çalışması yapılırken burada belirtilen konu sıralamasına göre hareket edilmesi gerekmektedir.

1.ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

 • Güneş Sistemi
 • Gezegenlerimizi Tanıyalım
 • Meteor ve Gök Taşı
 • Güneş ve Ay Tutulmaları
 • Güneş Tutulması
 • Ay Tutulması

2.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

 • Destek ve Hareket Sistemi
 • İskelet Sistemi
 • Kemik ve Kemik Çeşitleri
 • Kıkırdak
 • Eklem ve Eklem Çeşitleri
 • Kaslar ve Kas Çeşitleri
 • Sindirim Sistemi
 • Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim
 • Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Besinlerin Emilim Olayı
 • Sindirime Yardımcı Organlar
 • Dolaşım Sistemi
 • Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Kalbin Yapısı ve Görevleri
 • Kan Damarları
 • Kan
 • Kan Dolaşımı
 • Kan Grupları ve Kan Alışverişi
 • Solunum Sistemi
 • Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Boşaltım Sistemi
 • Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

3.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

 • Bileşke Kuvvet
 • Kuvvetin Özellikleri
 • Bileşke (Net) Kuvvet
 • Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
 • Sabit Süratli Hareket
 • Yol-Zaman, Sürat-Zaman Grafiklerinin Çizimi
 • Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

4.ÜNİTE: MADDE VE ISI

 • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Katı Maddeler
 • Sıvı Maddeler
 • Gaz Maddeler

6.sınıf Fen Bilimleri Konuları 2. Dönem

6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde yer alan 2. dönem konuları aşağıda verilmiştir. 2. dönemde toplam 4 ünite bulunmaktadır. Ünite başlığı altında konulara sırasıyla yer verilmiştir.

7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

5.ÜNİTE: MADDE VE ISI

 • Hâl Değişimleri ve Tanecikler
 • Katı Hâlden Sıvı Hâle Geçme
 • Sıvı Hâlden Katı Hâle Geçme
 • Sıvı Hâlden Gaz Hâle Geçme
 • Gaz Hâlden Sıvı Hâle Geçme
 • Yoğunluk
 • Birbiri İçinde Çözünmeyen ve Yoğunlukları Farklı Olan Sıvılar
 • Buz ve Suyun Yoğunluk Farkının Canlılar İçin Önemi
 • Isı ve Madde
 • Isı İletkenliği
 • Isı Yalıtkanlığı
 • Isı Yalıtımı
 • Binalarda Isı Yalıtımı
 • Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız
 • Yakıtlar
 • Katı Yakıtlar
 • Sıvı Yakıtlar
 • Gaz Yakıtlar
 • Yenilenemez Enerji Kaynakları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgâr Enerjisi
 • Enerji Kaynakları, İnsan ve Çevre
 • Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri
 • Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmelerine Karşı Alınabilecek Bazı Tedbirler
 • Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

6.sınıf fen bilimleri konuları 6.ÜNİTE: SES VE ÖZELLİKLERİ

 • Sesin Yayılması
 • Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
 • Farklı Cisimlerde Üretilen Sesler
 • Sesin Sürati
 • Ses Boşlukta Yayılır mı
 • Işık ve Sesin Sürati
 • Ses Enerjisi
 • Sesin Maddeyle Etkileşimi
 • Sesin Yansıması
 • Sesin Soğurulması
 • Ses Yalıtımı
 • Ses Bilimi (Akustik
 • Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

7.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI

 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
 • Sinir Sistemi
 • Merkezî Sinir Sistemi
 • Çevresel Sinir Sistemi
 • İç Salgı Bezleri
 • İç Salgı Bezlerinin Görevleri
 • Çocukluktan Ergenliğe Geçiş
 • Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişimler
 • Ergen Sağlığı
 • Duyu Organları
 • Duyu Organlarındaki Kusurlar ve Bu Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojiler
 • Sistemlerin Sağlığı
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Boşaltım Sistemi Hastalıkları
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistem Hastalıkları
 • Duyu Organı Hastalıkları
 • Kanser
 • Alkol ve Sigaranın Zararları
 • İlk Yardım
 • Organ Bağışı
 • Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

8.ÜNİTE: ELEKTRİĞİN İLETİMİ

 • İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • Elektrik Çarpmalarından Nasıl Korunuruz
 • Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
 • Ampul Parlaklığına Etki Eden Faktörler
 • Elektriksel Direnç

Yukarıda 6. sınıf konuları, fen üniteleri halinde verilmiştir. 6.sınıf fen bilimleri konuları çalışması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öğrenciler öncelikle konuları anlamaya yönelik çalışma yapmaları gerekmektedir. Bunun için 6. sınıf fen bilimleri konu anlatımı sağlayan kitaplardan ve diğer araçlardan yararlanmalıdır. Konular sırasıyla çalışılmalıdır. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı şekilde ilerlemektedir. Konular anlaşıldıktan sonra bu konu üzerine bolca soru çözümü yapılmalıdır. 6. sınıf fen bilimleri testi kitapları bu aşamada yardımcı olacaktır. Derse daha yakın olabilmek için ise, görsellerle birlikte bir çalışma gerçekleştirilmesi önerilmektedir.