6. sınıf öğrencilerinin merakla bekledikleri Türkçe konuları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bildirilmiştir. 6. sınıf öğrencilerinin sorumluğu olduğu Türkçe konu başlıkları 1. dönem ve 2. dönem konularına göre dağılım göstermektedir. Dönem başlıkları halinde konular listelenerek yararlı olması amacıyla paylaşılmıştır.

6. sınıf Türkçe konuları

6. Sınıf Türkçe Konuları

6. sınıfların sorumlu oldukları Türkçe dersinin konuları 1. dönemde işlenecek konular ve 2. dönemde işlenecek konular olarak iki başlık altında toplanmıştır. Toplam 22 Türkçe konu başlığı yer almaktadır.

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları

6. sınıf öğrencilerinin 1. dönemde sorumlu oldukları Türkçe konu başlığı sayısı 11 adettir. Bu konular aşağıda listelenmiştir.

 • Biçim ve Yapı Bilgisi
 • Sözcükte Anlam
 • Tamlamalar (İsim Tamlaması ve Sıfat Tamlaması)
 • Cümlede Anlam
 • Parçada ve Paragrafta Anlam
 • Zamirler
 • Yazım kuralları
 • Edatlar-Bağlaçlar- Ünlem
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Söz Gruplarında Anlam

6. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları

6. sınıf öğrencilerinin 2. dönemde işleyecekleri 11 konu vardır. Bu konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • Parçada ve Paragrafta Anlam
 • Parça Oluşturma ve Parça Tamamlama
 • Giriş, Gelişme ve Sonuç Cümleleri
 • Metin Türleri (Bilgilendirici, Hikaye Edici, Şiir)
 • Metin Karşılaştırma
 • Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
 • Metinlerin Dil ve Anlatım Özellikleri
 • Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)
 • Söz Sanatları (Abartma, Kişileştirme, Konuşturma, Benzetme)
 • Grafik ve Tablo İnceleme
 • Görsel Yorumlama
6. sınıf Türkçe konuları

Yukarıda 6. sınıf Türkçe konularına dönemlerine göre yer verilmiştir. Toplam 11 adet olan bu konular incelendiğinde 6.sınıf Türkçe dil bilgisi konuları ve anlama dayalı konular dikkat çekmektedir. Bu konulara yönelik yapacağınız çalışmalar 6. sınıf türkçe sınavlarınız için çok önemlidir. Konu çalışmalarınızda anlatıma dayalı kitaplarınız, videolarınız ve alacağınız dersler sayesinde konuların anlaşılması noktasında yardımcı olabilecek kaynaklardır.

6. sınıf Türkçe konuları

Konuların içeriklerinin anlaşılmasından sonra bu konulara yönelik bol soru çözümü yapmalısınız. 6.sınıf Türkçe konuları test kitapları da size bu aşamada çok yardımcı olacaktır. Farklı kaynaklardan yapılan çalışmalar soru çeşitlerinin görülmesi açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla çeşitli ve fazla kaynaktan yapılan çalışmalar sizlere daha verimli bir çalışma imkanı sunacaktır.