7.Sınıf 7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları  Nelerdir?

7.sınıf fen bilimleri konuları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından bildirilmiştir. Öğrencilerin merak ettiği 7. sınıf fen konuları listelenmiştir. Güncel olan 7. sınıf fen bilgisi konuları toplam 7 ünite başlığından oluşmaktadır. 1. dönem ve 2. dönem olarak konulara yer verilmiştir. Öğrencilerin verilen konu sıralamasını dikkate alması gerekmektedir.

7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları 1. Dönem

7. sınıf fen konuları 1. dönemde yer alan konular bu bölümde bulunmaktadır. Bu dönemin ilk ünitesi, uzay, gök cisimleri hakkındadır. 2. ünite hücrelerden, mitoz, mayoz konularından oluşmaktadır. 3. ünitede ise, kuvvet, ağırlık, iş, enerji gibi konu içerikleri yer almaktadır. 4. ünitede maddelerin yapısından bahsedilmektedir. Elementler, bileşikler 1. dönemin 4. ünitesinde bulunmaktadır. 4. ünitede bulunan diğer konular 2. dönemde işlenecek olan konulardır. İlk döneme ait 7. sınıf fen konuları aşağıda listelenmektedir.

7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi

1. Uzay Araştırmaları

2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler

1. Hücre

2. Mitoz

3. Mayoz

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji

1. Kütle ve Ağırlık ilişkisi

2. Kuvvet, İş ve Enerji ilişkisi

3. Enerji Dönüşümleri

4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar

1. Maddenin Tanecikli Yapısı

2. Saf Maddeler

3. Karışımlar
4. Karışımların Ayrılması
5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

7.sınıf Fen Bilimleri Konuları 2. Dönem

7. Sınıf fen konuları 2. dönemde bulunan konular ünitelerine göre verilmiştir. Bu dönem 4. ünitenin karışımlar konusundan başlamaktadır. Ardından karışımların ayrılma yöntemleri, atıklar, geri dönüşüm hakkındaki konular gelmektedir. 5. ünite ışığın soğurulması, kırılması, aynalar, mercekler hakkında konulardan oluşmaktadır. 6. ünitede insanlar, bitkiler ve hayvanlar için üreme, büyüme, gelişme evreleri anlatılmaktadır. 7. ünitede ampullerin bağlanma yöntemleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Aşağıda detaylı olarak 7. sınıf fen konuları 2. Dönem içeriği paylaşılmıştır.

7.Sınıf Fen Bilimleri Konuları

5. Ünite: Işığın Madde ile Etkileşimi

1. Işığın Soğurulması
2. Aynalar
3. Işığın Kırılması ve Mercekler

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
2. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

7. Ünite: Elektrik Devreleri

1. Ampullerin Bağlanma Şekilleri

Yukarıda 7. sınıf öğrencilerinin sorumlu oldukları fen bilgisi konuları verilmiştir. Öğrencilerin fen dersinde başarı gösterebilmeleri için kendilerine özel ders planı oluşturmaları gerekmektedir. 7. sınıfa ait konuların listesi göz önüne alınmalıdır. Burada yer alan konuların belirli tarihlerde çalışılması tamamlanmalıdır. Konu çalışma için, 7. sınıf fen bilimleri konu anlatımı sağlayan araçlardan yararlanılmalıdır. Her konunun ardından zaman kaybetmeden muhakkak soru çözülmelidir. 7. sınıf fen konuları test kitapları sayesinde konunun pekişmesi sağlanmalıdır. Konuların anlaşıldığından emin olunmalıdır. Yanlış cevap verilen sorular üzerinde durmak, hangi konularda eksikliğin olduğunu gösterecektir. Dolayısıyla yanlış cevap verilen soruların incelenmesi yararlı olacaktır.