9.sınıf Edebiyat Konuları öğrencilerin merak ettiği bir konu olup, öğrencilerin bu konuda akıllarındaki sorulara cevap bulmaya çalışmaktayız. Lise eğitiminin ilk adımı olan 9. Sınıf öğrencileri için 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları listesine aşağıda yer verilmiştir.

9.Sınıf Edebiyat Konuları

9.Sınıf Edebiyat Konuları

9.Sınıf Edebiyat Konuları 1. DÖNEM KONULARI

ÜNİTE 1 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

 • Edebiyat Nedir?
 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla Ve Bilimlerle İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Niçin Yazıyoruz?/Nasıl Yazmalıyız?
 • İletişim ve Ögeleri
 • Dil Bilgisi Konuları( standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon)

ÜNİTE 2- HİKAYE

 • Hikaye Nedir?
 • Hikayenin Unsurları
 • Hikaye Türleri ve Tarihsel Gelişimi
 • Hikayede Kullanılan Anlatım Teknikleri
 • Hikaye Yazma
 • Sunu Hazırlama Ve Sunma
 • Dil Bilgisi Konuları (İsim)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

ÜNİTE 3- ŞİİR

 • Şiirde Nazım Birimi, Biçimi ve Türü
 • Şiirde Ahenk Unsurları
 • Şiir Terimleri
 • Söz Sanatları
 • Şiir Türleri
 • Şiir Yazma
 • Şiir Dinletisi Çalışması
 • Dil Bilgisi Konuları (Sıfat)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

ÜNİTE 4- MASAL/ FABL

 • Masal Ve Fabl Yazma Çalışmaları
 • Dinleme Türleri Ve Etkili Dinleme
 • Dil Bilgisi Konuları (Edat, Bağlaç, Ünlem)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

9.Sınıf Edebiyat Konuları 2. DÖNEM KONULARI

ÜNİTE 5- ROMAN

 • Roman Nedir?
 • Romanın Özellikleri Ve Türleri
 • Roman İle Hikayeyi Ayıran Farklar
 • Romanda Bakış Açısı
 • Romanda Sahneleme, Özetleme ve Anlatma
 • Roman Yazma
 • Hazırlıklı Konuşma
 • Dil Bilgisi Konuları (Zamir)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

ÜNİTE 6- TİYATRO

 • Tiyatro, Tiyato Türleri Ve Özellikleri
 • Tiyatronun Biçimsel Özelllikleri Ve Yapı Unsurları
 • Tiyatro Terimleri
 • Tiyatro Metni Yazma
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Dil Bilgisi Konuları (Zarf)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

ÜNİTE 7- BİYOGRAFİ/ OTOBİYOGRAFİ

 • Biyografi Ve Otobiyografi
 • CV (Öz Geçmiş) Ve Portre
 • Dil Bilgisi Konuları (Edat, Bağlaç, Ünlem)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

ÜNİTE 8- MEKTUP/E-POSTA

 • Mektup Ve Mektup Türleri
 • Mektup, Tutanak, Dilekçe Ve E-Posta Yazma Kuralları
 • Özel Mektup İle Edebî Mektup Arasındaki Benzerlik Ve Farklılıklar
 • Açık Oturum Ve Açık Oturum Özellikleri
 • Dil Bilgisi Konuları (Fiil)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri

ÜNİTE 9- GÜNLÜK/BLOG

 • Günlük Ve Blog
 • Günlük Ve Blog Türlerinin Özellikleri Ve Yazımı
 • Sunu Hazırlama
 • Dil Bilgisi Konuları (Fiil)
 • İmla ve Noktalama İşaretleri
9.Sınıf Edebiyat Konuları

Yukarıda 9.sınıf Edebiyat konuları (2020-2021) 1. Dönem ve 2. Dönem şeklinde başlıklara ayrılmış haliyle sizlere sunulmuştur. Edebiyat dersiniz için ders çalışma programı yaparken bu konuları dikkate almalısınız. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları bu dersin temel alt yapısını oluşturmaktadır. Bu yüzden bu konular üzerinde durmalı, konuları anladığınızdan emin olmalısınız. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabı sayesinde konu eksiğinizi giderebilirsiniz. Buna ek olarak konu anlatımı sunan videolar da işinizi kolaylaştıracaktır. Konu çalışmalarınızın ardından 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test kitapları önemli ölçü de konunun pekişmesi için size destek sağlayacaktır.